de (bepaald lidwoord)
  1. de man, de vrouw
  2. als superlatief, met klemtoon: dat is dé manier de beste
groene (bijvoeglijk naamwoord)
  • met een kleur tussen geel en blauw: het groene licht geven toestemming geven; zich groen en geel ergeren zich vreselijk ergeren
  • milieuvriendelijk; de groene partij, de groenen politieke organisatie van milieubeschermers; groene stroom elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind of waterkracht
  • onervaren: zo groen als gras totaal onervaren

op·ti·mist (de; m/v/x; meervoud: optimisten)

  1. iemand die alles van de beste kant beschouwt

De Groene Optimist is gestart uit enthousiasme vóór en om kanttekeningen te plaatsen bij ‘groene’ ontwikkelingen in Nederland, Europa en de wereld.

Team

Bronnen